Poeten Alexander Jansson från Ånimskog


Alexander Jansson föddes på Skogen Ånimskog 23.10.1892. Så vitt jag vet var han den sjunde i syskonskaran av nio barn. Jag kan nämna två av hans syskon som jag personligen känner till, Ville på Sannerud och Skomakare-Kalle i Resbyn. Som barn blev man skickad till Skomakare-Kalle med halvsulning av skor. Jag har ett senare minne från Skomakare-Kalle. Elnätet var inte så stabilt på den tiden. Till saken hör att Kalle hade en granne Lindberg, belägen kanske fågelvägen 500 meter från hans hus. Plötsligt blinkade ljuset till och Skomakare-Kalle utbrast: -Å f-n, nu knäppte di på kokplatta hos Lindbergs!
Alexander hade nog levt ett äventyrligt liv. Hans brorson Harry Jansson har berättat att Alexander vistades i Ryssland under tiden för ryska revolutionen och att Alexander med nöd och näppe lyckades lämna landet med livet i behåll. Jag hade glädjen att få träffa Alexander Jansson på hans ålders höst. En fascinerande och vital människa vid hans ålder. 1984 besökte jag honom i Säffle, vid 92 års ålder. Han berättade ett par saker som etsat sig fast i mitt minne. Bl. a. talade han om sin skolgång. Han gick i Östra Korsbyns skola vars lärare hette Lindgren.
På väg till skolan passerade Alexander Lågan där Rosell hade bageri och där bullar fanns att köpa för två öre styck. När Skomakare-Kalle gick bort var han 98 eller 99 år gammal. Dödsåret är ovisst eftersom Kalle inte står att finna på dödskivan och gravstenen anger vare sig födelse- eller dödsdatum. Alexander sa till mig att han skulle överträffa sin broder och åtminstone bli hundra år gammal. Han lyckades nu inte i sitt uppsåt men nådde i alla fall 94 års ålder. Vid mina kontakter med Alexander var jag involverad i ett forskningsarbete som senare kom att heta "Torpruiner i Åmåls kommun". Alexander visade mig vid den tiden en dikt som han skrivit; kallad "En gammal härd". Det slog mig genast då jag läste dikten att den vore mycket lämplig att inleda avsnittet om Ånimskogs torpruiner, vilket också blev fallet.
Något som nog är okänt för de flesta ånimskogsbor är att Alexander gav ut ett dikthäfte med titeln "På äldre dar" och under namnet Alex. Jansson. Dikterna publicerades år 1979. Alexander var då fyllda hela 87 år! Enligt min mening äger några av hans dikter många fina kvalitéer och är väl värda att lyftas fram, varför jag nu återger dem här nedan. Eftersom dikten i "Torpruiner i Åmåls kommun" inte ingår i Alexanders diktsamling återger jag även denna finstämda dikt. En gammal härd

Till diktsamlingen PÅ ÄLDRE DAR

Tillbaka till Startsidan