Projekt levnadsminnen, ett arbete av Conny Källvik


Arrangemang av Gustaf Källvik

Gustaf, sjunger en dikt tillägnad Farfarsfar

Sillénforskningen

Minnen i allmänhet, från Ånimskog i synnerhet

I svampskogen

Länkar

Connys Blogg


besöksräknare

Conny Källvik, författare till "Fyrtio par spö och halshuggning" och "I björnjägare Lloyds fotspår" Har även medverkat med ett antal artiklar i Ånimskogs sockenbok "Vårt land" . Conny har också skrivit ett häfte utgivet av Fengerfors-Fröskogs byalag om Lisefors järnbruk och Fengerfors pappersbruk med titeln "En historisk återblick från bruket och människorna i dess omgivning".