Uppslagsverk

Wikimedia Commons

Den fria encyklopedin
Wikipedia (Svenska)

Rilpedia (Svenska)

Nordisk litteratur
Projekt Runeberg

Ordboken.nu
dummy

Hembygd och kultur

Dalsl. fornminnes
och hembygdsförbund

Ånimskogs
hembygdsförening

Åmålsortens
hembygdsförening

Forskning om Karl Peter Eriksson.

Dalslands Antikvariat

Länkar till vänner

Arne Janssons släktsida

Stefan Nilssons släktsida

Bertils hemsida

Wilhelm Ängermarks
hemsida
dummy
dummy
dummy
dummy